Szkolenia i kursy BHP – cel i przeznaczenie.


Przepisy BHP to bardzo ważny aspekt, który musi obowiązywać podczas wykonywania różnorodnych prac. Ogólne przepisy bezpieczeństwa i pracy ustalone są prawnie przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Na podstawie Kodeksu pracy ustalono kilka sankcji, według których każdy pracodawca i pracownik powinien postępować. Nakazy te dotyczą w szczególności zakładów pracy oraz miejsc, w których może występować niebezpieczeństwo wykonywanych prac oraz miejsc szczególnych np. obiektów budowlanych, sanitariatów, jak również procesów pracy.
Każdy pracownik powinien przejść odpowiednie kursy i szkolenia bhp, których założeniem jest przekazanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również zapoznanie się z etyką pracy. Kursy te powinny być organizowane przez właściciela firmy i przeprowadzane zgodnie z harmonogramem i wytyczanymi zależnymi oraz miejsca i rodzaju wykonywanych działań.
Szkolenia bhp dzielą się na dwa rodzaje. Pierwszym z nich jest kurs wstępny, którego potwierdzeniem jest uzyskana karta szkolenia wstępnego BHP. Drugim kursem jest szkolenie okresowe, które prowadzone jest w celu zaktualizowania i przypomnienia wiedzy u zdobytych umiejętności.

Odwiedź również naszą stronę