Szkolenia i kursy BHP – cel i przeznaczenie.

Przepisy BHP to bardzo ważny aspekt, który musi obowiązywać podczas wykonywania różnorodnych prac. Ogólne przepisy bezpieczeństwa i pracy ustalone są prawnie przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Na podstawie Kodeksu pracy ustalono kilka sankcji, według których każdy pracodawca i pracownik powinien postępować. Nakazy te dotyczą w szczególności zakładów pracy oraz miejsc, w których może występować […]

Read More