Szkolenia i kursy BHP – cel i przeznaczenie.

Przepisy BHP to bardzo ważny aspekt, który musi obowiązywać podczas wykonywania różnorodnych prac. Ogólne przepisy bezpieczeństwa i pracy ustalone są prawnie przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Na podstawie Kodeksu pracy ustalono kilka sankcji, według których każdy pracodawca i pracownik powinien postępować. Nakazy te dotyczą w szczególności zakładów pracy oraz miejsc, w których może występować niebezpieczeństwo wykonywanych prac oraz miejsc szczególnych np. obiektów budowlanych, sanitariatów, jak również procesów pracy. Każdy pracownik powinien przejść odpowiednie kursy i szkolenia bhp, których założeniem

Read more